25/11/09

Ιστορικών συνέχεια: η μουσική στα χρόνια της διεθνούς οικονομικής κρίσης

Όχι της τωρινής, αλλά της προηγούμενης (1929) - ένα άρθρο του Time του έτους 1933 για τις συναυλίες στις Η.Π.Α. την περίοδο εκείνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: