31/3/11

Πόσο μεγάλο είναι το άνοιγμα του Google;

Εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο μας έχουν φάει τα αφτιά πως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Android έναντι του iOS είναι ότι το πρώτο είναι open source. Αυτό που δε μας έλεγαν (όχι ότι δεν το καταλαβαίναμε) είναι ότι η χρήση του όρου "open source" γινόταν υπό το πρίσμα της μεταμοντέρνας ερμηνευτικής ρητορικής του Google.

UPDATE:
The quality experience of openness.

UPDATE 2:
Ο John Gruber υπενθυμίζει τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα…

UPDATE 3:
Google vs. Android

Δεν υπάρχουν σχόλια: