25/8/11

"Δυστυχώς, η μέρα έφθασε"

Ο Steve Jobs παραιτήθηκε.

UPDATE:
Jobs’ greatest creation isn’t any Apple product. It is Apple itself.
UPDATE 2:
Asymco: Polymath

Δεν υπάρχουν σχόλια: