2/7/12

Επιστημονικά

Επιστημονικά, είτε το πιστεύετε είτε όχι, η μουσική οδηγεί τα πάντα, επειδή η μουσική ισούται με το σύμπαν και το σύμπαν ισούται με τη μουσική.
Βαγγέλης Παπαθανασίου

Και τα πάντα οδηγεί και τα κοάλα (επιστημονικά σας το λέω αυτό). Τύφλα να 'χει ο Ντίπακ Τσόπρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: